Çobançantası Forte

ÇOBANÇANTASI OTU HAKKINDA BİLGİ 

  
 Çobançantası otu Turpgillerin alt grubu olan Capsellingillerden olup bu gruba 6 adet bitki dahildir. 
Fakat şifa maksadı ile sadece Çobançantası otu kullanılır. Latince Capsella<
 

Bileşimi: Çobançantası otunun birleşimindeki maddeleri önemine göre şöyle sıralayabiliriz; 

 a)N’li bileşikler (azot içeren) bunlar Proteinler ve Aminoasitler olup takriben %25-35 arasındadır.

1) Aminoasitlere; Prolin, Valin, Ornithin α ve 8-Aminobutrikasit
2)Kolinler; Cholin %1, Asetilkolin (Acetilcholin), Tyramin ve Histamin
3) Henüz açık formülü keşfedilmemiş bir Polipeptit içerdiği de bilinmektedir. 
b) Organik asit türevleri; Chlorogenasit, Vanilinasit, Syringaasit ve Fumorasit içerir.
c) Flavonitler; Rutin ve Diosmin
d) Minerallerden; Potasyum, Sodyum ve Kalsiyum
e) Ayrıca Tanin, Reçine, C-vitamini ve az miktarda Eterik yağ içerir. 

Araştırmalar:
1) K.Kuroda ve K.Takagi 1968 ve 1969’da yaptıkları bir düzine araştırma sonucunda Çobançantası otu ekstresinin kan basıncını düşürdüğünü tespit etmişlerdir. (H.H.B.IV.657)
2) Wagner ve Wiesenauer 1995’te Çobançantası otu ekstresi ile yaptıkları araştırmalarda Çobançantası otunun birleşiminde bir Pektin içerdiği ve bu Polipeptidin her türlü kanamayı önlediğini tespit etmişlerdir fakat bu Polipeptidin açık formülü henüz açıklanamamıştır. (TP:32)
3) Ben şahsen basurdan 1980 yılında ameliyat oldum fakat her yıl Nisan ve Mayıs aylarında tekrar rahatsız oluyordum. Mayıs 1985’te Çobançantası otunun Basuru iyileştirdiğini okudum ve hem Çobançantası otunun çayını içtim, hem de taharetlenerek bu rahatsızlıktan kurtuldum. 

Tesir şekli: Kanamaları önleyici, damarları büzücü ve kuvvetlendirici, tansiyon ayarlayıcı (yüksek tansiyonu düşürücü, alçak tansiyonu yük-seltici), bağırsakları harekete geçirici (peristaltik), hafif müshil yapıcı, hafif idrar söktürücü, antiseptik (mikropları öldürücü) ve rahim kaslarını harekete geçiricidir.